اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی

سوالات و مشکلات در مورد سرویس‌ها و سایر خدمات

 ثبت شکایات

ثبت شکایات در مورد سرویس‌ها یا خدمات