ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

جستجوی پسوندها از طریق دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
38,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.net
43,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.org
43,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.biz
45,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
.in
19,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.info
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.co
94,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.ir
8,300 تومان
1 سال
9,300 تومان
1 سال
9,300 تومان
1 سال
.pro
52,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
54,000 تومان
1 سال
.asia
48,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.tv
113,000 تومان
1 سال
113,000 تومان
1 سال
114,000 تومان
1 سال
.name
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.tel
48,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains